biometrics biometrics

Trójwymiarowy model Zakładu Systemów Komputerowych:

Zakład

Laboratorium 09

Laboratorium 10