biometrics biometrics

 

Studia Podyplomowe

Sieci komputerowe i multimedia

Zakład Systemów Komputerowych ogłasza cykliczne nabory na 3-semestralne studia podyplomowe: „Sieci komputerowe i Multimedia” na prawach studiów kwalifikacyjnych w rozumieniu rozporządzenia MENiS z dnia 7 wrzesnia 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 207 poz. 2110)

Studia prowadzone są w trybie zaocznym dla słuchaczy początkujących i słuchaczy zaawansowanych. Oferujemy najnowszy sprzęt komputerowy oraz najnowsze oprogramowanie.

Kształcimy użytkowników, administratorów i projektantów sieci komputerowych oraz aplikacji multimedialnych instalowanych na serwerach rozległych sieci komputerowych. Administrator serwera poznaje zaawansowane metody ochrony zasobów sieciowych a użytkownik podstawowy ma możliwość poznania wszystkich tajników użytkowania systemów sieciowych, lokalnych i rozległych. Gwarantujemy wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej, uczymy zasad projektowania aplikacji dla systemów kształcenia dystansowego - w sieci Internet. Nasza oferta skierowana jest dla nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz projektantów i obsługi sieciowych systemów komputerowych. Zajęcia prowadzi wysoko kwalifikowana kadra dydaktyczna, zarówno techniczna jak i dydaktyczna. Kursy metodyczne dla nauczycieli, związane z technikami prowadzenia zajęć informatycznych prowadzone są przez pracowników Instytutu Pedagogiki z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Informacja o dodatkowych kwalifikacjach pedagogicznych.

 

Kierownikiem studiów jest prof. UŚ dr hab. Piotr Porwik

KONTAKT:
Andrzej Mazurek tel. 32 3689735, e-mail: andrzej.mazurek@us.edu.pl

Świadectwa XI naboru można odbierać w tygodniu od godz. 8.00 do 15.00.
W razie niemożności odebrania świadectwa w tym terminie proszę o kontakt.
Ewentualny
dodatkowy termin (po uzgodnieniu) to 10.09.2011 w godz. 10.00-12.00.

Proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie odebrania wiadomości o terminie pierwszych zajęć.

Plan Zajęć - 11 nabór - sem. 2

czas trwania: 3 semestry 350 godz.

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma
zaliczenia

Godziny zajęć

Semestr
I

Semestr
II

Semestr
III

ogółem

wykłady

Ćwiczenia

1. Architektura sieci komputerowych Z 35 15 20 35
2. Sieciowe systemy operacyjne E 35 15 20 35
3. Projektowanie aplikacji graficznych Z 30 30 30
4. Multimedia oraz metodyka nauczania przedmiotów informatycznych E 45 10 35 45
5. Internet - serwery usług sieciowych Z 30 5 25 15 15
6. Sieciowe bazy danych w systemach kształcenia Z 55 10 45 55
7. Java Script / Java Z 60 10 50 60
8. Projekt I E 30 5 25 30
9. Projekt II - z elementami nauczania informatyki E 30 30 30
Liczba godzin: 3507028014512085
Z – zaliczenie, E – egzamin

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych na Uczelni. Warunkiem ukończenia Studiów są zdane egzaminy lub zaliczenia oraz przedstawienie projektu.

Opłaty:

 • I semestr 1.500,-
 • II semestr 1.300,-
 • IIIsemestr 1.000,-
Przedmioty nauczania
Architektura sieci komputerowych
Sieciowe systemy operacyjne
Projektowanie aplikacji graficznych
Multimedia oraz metodyka nauczania przedmiotów informatycznych
Internet - serwery usług sieciowych
Sieciowe bazy danych w systemach kształcenia
Java Script i Java
Projekt

Tematyka studiów:

W ramach przedstawionych w siatce przedmiotów słuchacze zapoznają się:

 • z elementami projektowania sieci lokalnych, kursem administratora sieci komputerowych z elementami zarządzania zasobami sieciowymi za pomocą systemów operacyjnych - instalacje Windows, Windows NT, Novell i Linux (przedmioty w pozycjach 1 i 2).
 • elementami edycji na zaawansowanych platformach edycji plików tekstowo - graficznych oraz elementami składu komputerowego (przedmioty w pozycjach 3 i 4).
 • narzędzia projektowania baz WWW i serwisu Internetowego oraz projektowania multimedialnych baz danych instalowanych w web serwerach. Języki HTML, DHTML, Java Script i Macromedia. (przedmioty w pozycjach 4 i 5).
 • zasadami programowania w językach wysokiego poziomu - Delphi (alternatywnie w pozycji 6).
 • elementy metodyki kształcenia wspomaganego komputerem
 • indywidualne dwa projekty na zaliczenie studiów.
Wymagane dokumenty:
 • dyplom ukończenia studiów
 • fotografia
 • kwestionariusz (do pobrania w Sekretariacie)
 • podanie
 • dowód wpłaty - Kasa Uniwersytetu Śląskiego

 

Podstawa prawna: Zarządzenie 22/2000 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
(z późniejszymi zmianami)

Semestr zaliczany jest indywidualnym projektem uczestnika.
Tematy prac
Pomoc
Literatura