biometrics biometrics

Sieciowe Systemy Operacyjne 

zagadnienia tematyczne (wykład 15 h, laboratorium 15 h)