biometrics biometrics

Sieciowe bazy danych w systemach kształcenia

zagadnienia tematyczne (wykład 15 h, laboratorium 65 h)

 

A. WYKŁAD
-
HTML, DHTML

 • język skryptowy HTML, wykonywany po stronie klienta.
 • formatowanie tekstu z zastosowaniem tagów (znaczników) HTML.
 • bloki tekstu, listy, odsyłacze jako główny element hypertekstowy.
 • ramki – struktura pliku, wykorzystanie, ramki pływające, tabele – metody tworzenia.
 • grafika, multimedia, mapowanie obrazków, formularze jako elementy komunikacji,
 • DHTML – rozszerzenie możliwości języka HTML, warstwy i ich deklaracja.
 • style – lokalne, nagłówkowe oraz w plikach zewnętrznych – jako element ujednolicenia wyglądu stron WWW

- Wprowadzenie do PHP

 • Dane występujące w PHP i ich własności (typy, zakres), (operatorów logicznych, porównań, przypisania), wyrażeń, identyfikatorów.
 • Podstawy programowania i oprogramowania komputera.
  •  

   instrukcje sterujące - if, else, elseif, switch, break, exit

    

  • pętle - while, do...while, for
  • funkcje - deklarowanie, zwrot wartości, zasięg widzialności, argumenty, rekurencja
  • tablice - deklarowanie, indeksowanie, inicjalizacja, tablice wielowymiarowe
  • klasy - definiowanie, tworzenie obiektów, dostep do własności, metody
 • Główne grupy funkcji PHP
 • funkcje wejścia-wyjścia - przekazywanie informacji do przeglądarki, pobieranie danych z formularzy,
 • zmienne środowiskowe, cookies, funckje include i require,
 • funkcje obsługi danych - typy danych, tablice, łańcuchy, kodowanie i dekodowanie
 • wyrażenia regularne
 • funckje matematyczne - podstawowe operacje matematyczne, liczby losowe
 • funkcje obsługi czasu, daty i konfiguracyjne
 • Bazy danych w PHP
  • wprowadzenie do zagadnień związanych z bazami danych (tabela, relacja, rekord)
  • omówienie SQL'a
  • funckje PHP służące do obsługi baz danych
  • Techniki i zagadnienia zaawansowane.
 • tworzenie dynamicznych stron opartych na danych uzyskanych z zapytań SQL'a
 • śledzenie poczynań użytkownika poprzez wykorzystanie identyfiaktorów sesji
 • przekazywanie tablic do formularzy
 • oddzielenie kodu PHP i HTML (szablony, smarty)

 

B. ĆWICZENIA

- HTML i DHTML

 • HTML jako język skryptowy wykonywany po stronie klienta
 • formatowanie tekstu z zastosowaniem tagów (znaczników) HTML
 • bloki tekstu, listy, odsyłacze jako główny element hypertekstowy
 • ramki – struktura pliku, wykorzystanie
 • ramki pływające
 • tabele – metody tworzenia
 • grafika, multimedia, mapowanie obrazków
 • formularze jako elementy komunikacji
 • DHTML – rozszerzenie możliwości języka HTML
 • warstwy i ich deklaracja
 • style – lokalne, nagłówkowe oraz w plikach zewnętrznych – jako element ujednolicenia wyglądu stron www
 • style – możliwości tworzenia własnego wyglądu elementów graficznych oraz predefiniowanych znaczników, klasy oraz pseudoklasy

- Wprowadzenie do PHP

 • Omówienie danych występujących w PHP i ich własności (typy, zakres), operatorów (logicznych, porównań, przypisania), wyrażeń, identyfikatorów.
 • Zapoznanie z podstawami i logiką programowania.
 •  

  instrukcje sterujące - if, else, elseif, switch, break, exit

   

 • pętle - while, do...while, for
 • funkcje - deklarowanie, zwrot wartości, zasięg widzialności, argumenty, rekurencja
 • tablice - deklarowanie, indeksowanie, inicjalizacja, tablice wielowymiarowe
 • klasy - definiowanie, tworzenie obiektów, dostep do własności, metody

- Omówienie głównych grup funkcji PHP

 • funkcje wejścia-wyjścia - przekazywanie informacji do przeglądarki, pobieranie danych z formularzy,
 • zmienne środowiskowe, cookies, funckje include i require,
 • funkcje obsługi danych - typy danych, tablice, łańcuchy, kodowanie i dekodowanie
 • wyrażenia regularne
 • funckje matematyczne - podstawowe operacje matematyczne, liczby losowe
 • funkcje obsługi czasu, daty i konfiguracyjne

- Bazy danych

 • wprowadzenie do zagadnień związanych z bazami danych (tabela, relacja, rekord)
 • Bazy danych: serwer SQL'a,
 • funckje PHP służące do obsługi baz danych,
 • omówienie SQL'a
 • funckje PHP służące do obsługi baz danych
 • Techniki i zagadnienia zaawansowane:
 • tworzenie dynamicznych stron opartych na danych uzyskanych z zapytań SQL'a
 • śledzenie poczynań użytkownika poprzez wykorzystanie identyfiaktorów sesji
 • przekazywanie tablic do formularzy

- Techniki i zagadnienia zaawansowane

 • tworzenie dynamicznych stron opartych na danych uzyskanych z zapytań SQL'a
 • śledzenie poczynań użytkownika poprzez wykorzystanie identyfiaktorów sesji
 • przekazywanie tablic do formularzy
 • oddzielenie kodu PHP i HTML (szablony, smarty)