biometrics biometrics

Proponowane tematy projektu dla Studiów Podyplomowych

 1. Instalacja i konfiguracja serwera Samba w systemie GNU/Linux.
 2. Instalacja i konfiguracja serwera WWW Apache ze wsparciem dla PHP w systemie GNU/Linux.
 3. Instalacja i konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP) w systemie GNU/Linux.
 4. Projekt sieci komputerowej (LAN) z bramką linuxową.
 5. Budowa macierzy RAID typu Liniowego (ang. linear) w systemie GNU/Linux.
 6. Porównanie funkcjonalne serwerów WWW w systemie Windows 9x/2000/Me.
 7. Połączenie sieci lokalnej (LAN) pracującej w środowisku Windows w oparciu o router w wersji dyskietkowej (GNU/Linux).
 8. Instalacja serwera Unixowego jako serwera plików, wydruku, ftp.
 9. GNU/Linux jako serwer aplikacji środowiska X-Window dla terminali pracujących w oparciu o system operacyjny Windows 9x.
 10. GNU/Linux jako serwer NFS (ang. Network File System), współpraca serwera NFS ze stacjami roboczymi pracującymi w oparciu o system operacyjny Windows 9x i/lub GNU/Linux.
 11. Współpraca różnych systemów operacyjnych w sieci lokalnej.
 12. Kompilacja jądra systemu operacyjnego (ang. kernel) w GNU/Linux, zasadność, narzędzia, instalacja skompilowanego jądra.
 13. Porównanie różnych środowisk graficznych dla systemu XFree86, a zwłaszcza takich cech jak: szybkość działania, funkcjonalność, ilość i jakość dostępnych narzędzi.
 14. Oprogramowanie telekonfernecyjne, transmisja poprzez sieć. Porównanie kilku wybranych programów (Windows, GNU/Linux -- do wyboru).
 15. Instalacja dwóch systemów operacyjnych WINDOWS 98 I LINUX na jednym komputerze z możliwością wyboru rodzaju systenu w menu startowym, z opcjami wskazanymi przez prowadzącego.
 16. Sposób postepowania w przypadku zapomnienia hasła przez root'a i zwykłego użytkownika.