biometrics biometrics

Projekt

zagadnienia tematyczne (2 x 30h laboratorium):

-        Semestr I – Aplikacje sieciowe

-        Semestr III – Projekt aplikacji graficznych w dydaktyce

  1. Projektowanie planów wynikowych do wybranego działu przedmiotu Technologia informacyjna lub Informatyka
  2. Zaprojektowanie zajęć dydaktycznych z zastosowaniem metod aktywizujących - opracowanie scenariuszy zajęć, kart pracy uczniów, narzędzi ewaluacyjnych
  3. Mikronauczanie - analiza przyjętych rozwiązań metodycznych.