biometrics biometrics

JAVA SCRIPT i JAVA

zagadnienia tematyczne (wykłady 15h, laboratorium 50h):

- Wprowadzenie do Javy

 • Charakterystyka
 • Podstawowe pojęcia
 • Przykładowy program

- Podstawy programowania

 • Elementy leksykalne Javy
 • Zmienne i typy danych
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Pakiety
 • Klasy Javy
 • Działania na łancuchach
 • Obsługa wyjątków
 • Strumienie wejścia/wyjścia
 • Klasy usługowe
 • Programowanie wielowątkowe
 • Graficzny interfejs użytkownika

- JAVA SCIPT - uruchamianie skryptów

 • umieszczanie i zagnieżdżanie skryptów na stronie HTLM,
 • składnia języka,
 • operatory, zmienne, pętle, warunki, funkcje, itd.

- JAVA SCRIPT - interakcja z użytkownikiem

 • okna dialogowe,
 • komunikaty, wiadomości, alerty,
 • obsługa myszki i klawiatury,

- JAVA SCRIPT - menu i nawigacja,

- klasy i obiekty w JAVA SCRIPT,

 • obiekty dla dat
 • obsługa właściwości i zdarzeń związanych z oknem przeglądarki
 • obiekt window,
 • obiekt navigator,

- obsługa ramek,

- problem optymalnej obsługi formularzy,

- określenie daty i czasu w systemie,

- optymalizacja grafiki i efekty animacji na stronie WWW,

- umieszczanie reklamy i banerów na stronie WWW,

- obsługa plików cookie.