biometrics biometrics

PhD Eng. Jarosław Zyguła

lp. Authors Title Publisher Volumen Pages Year File Bibtex
1 J. Zyguła, i. , . Protokoły i technologie sieciowe Uniwersytet Śląski 2014
2 P. Porwik, J. Zyguła, R. Doroz, R. Proksa Biometric recognition system based on the motion of the human body gravity centre analysis Journal of Medical Informatics & Technologies, (ISSN 1642-6037) Vol. 15 61-69 2010
3 P. Porwik, I. Kostorz, T. Orczyk, J. Zyguła Technologie CISCO projektowania sieci komputerowych w przedsiębiorstwie. Uniwerystet Śląski. Zakładu Systemów Komputerowych. Wersja CD. 2009
4 J. Zyguła, R. Proksa Neurological pathology classification system based on gait disorders with counter propagation neural network. International Conference on Advanced Simulation of Systems 2008, Czech Republik 135-140 2008
5 J. Zyguła, J. Piecha The neurological disease classification by means of its single descriptors coverage finding Journal of Medical Informatics & Technologies 163-172 2006
6 J. Zyguła The Virtual 8-Bits Processing Unit For Machine Codes Analysis Research Reports on e-Content and Distribution Platforms Technologies 76-83 2006
7 J. Zyguła, T. Zięba A rough decision to gait disturbances classification Journal of Medical Informatics and Technologies. MIT 05, Ustroń-Jaszowiec Vol. 9 175-180 2005
8 J. Zyguła System wnioskowania rozmytego dla patologii narządu ruchu Journal of Medical Informatics and Technologies. MIT 2000. Ustroń-Jaszowiec CS57-CS64 2000
9 J. Zyguła Diagnozowanie patologii stopy z zastosowaniem logiki rozmytej dla definicji progów wnioskowania Proc. of IV Nat. Conference Techniki Informatyczne w Medycynie , Ustroń-Jaszowiec 1999
10 J. Zyguła, J. Piecha, J. Zbrojkiewicz Ocena zaburzeń równowagi na podstawie danych rejestrowanych w obrębie stopy Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej Techniki Informatyczne w Medycynie Ustroń - Jaszowiec BP105 - BP116 1998
11 J. Zyguła, J. Piecha, K. Kopicera The neural network characteristics-selection for orthopaedics diagnosis Proc.of Int. Conference ASIS 99 Krnov 113-118 1997
12 J. Zyguła, J. Piecha System deskryptorów dla automatycznego wnioskowania o cechach patologicznych w pomiarach pedobarograficznych Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Techniki Informatyczne w Medycynie TIM 97, Ustroń - Jaszowiec 175 - 182 1997
13 J. Zyguła Metoda ekstrahowania wiedzy o cechach patologicznych w obrębie stopy Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej Techniki Informatyczne w Medycynie TIM 97, Ustroń - Jaszowiec 183 - 192 1997
14 J. Zyguła, T. Gaździk, J. Piecha Pedobarograficzna ocena leczenia operacyjnego paluchów koślawych Kwartalnik Ortopedia Polska nr 1/1997 50-54 1997
15 J. Zyguła, K. Kopicera, R. Klocek, J. Piecha Automatyczne wnioskowanie o patologiach w obrębie stopy Proc. of 2nd Int. Conference, Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe , Wrocław 325-330 1997
16 J. Zyguła, J. Piecha, T. Gaździk Graficzna prezentacja danych pomiarowych elementów patologicznych w obrębie stopy II Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie Rzeszów 27-28.09.1996r. Zbior prac seminarium naukowego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Rzeszowie, Rzeszów 1996r. t.3 s. 357-362 1996
17 J. Zyguła, J. Łyczak, T. Gaździk, J. Piecha, J. Proksa Zaawansowany system pomiarowy obciążeń statycznych i dynamicznych dla diagnostyki schorzeń ortopedycznych Chirurgia narządów ruchu i ortopedia polska t. LXI 1996 Suplement 3B, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Poznań 1996r 119-124 1996
18 J. Zyguła, J. Łyczak, T. Gaździk, J. Piecha, J. Proksa Pomiary zaburzeń obciążeń statycznych i dynamicznych w stopach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Chirurgia narządów ruchu i ortopedia polska t. LXI 1996 Suplement 3B, Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Poznań 1996r. 79-82 1996
19 J. Zyguła Pliki konfiguracyjne w formacie INI PCkurier 1996 nr 2/96 1996
20 J. Zyguła Kłopoty z kolorami PCkurier (ISSN 0867-0153) No. 1/1996, LUPUS Warszawa 99-102 1996
21 J. Zyguła PC Visual Interface For Orthopaedic Expertise 8-th SCM INT.Conference , Zakopane May 1995 Vol. II 162-167 1995
22 J. Zyguła Moduł wygaszania ekranu PCkurier (ISSN 0867-0153) No. 25/1995, LUPUS Warszawa 122-126 1995
23 J. Zyguła, J. Kotula Model konwersacyjny CAL w środowisku KnowledgePro Informatyka (ISSN 0542-9951) No. 4/1993, NOT Warszawa. 21-24 1993
24 J. Zyguła Menu systemowe okien po polsku PCkurier (ISSN 0867-0153) No. 12/1993, LUPUS Warszawa, 153-154 1993
25 J. Zyguła Denominacja a programy w Clipperze PCkurier (ISSN 0867-0153) No. 3/1995, LUPUS Warszawa 96-97 1993
26 J. Zyguła, J. Piecha, A. Przybylski APW - Graficzne Narzędzia Programowania Informatyka nr 6/1992r, Warszawa 20-26 1992