biometrics biometrics

MSc Eng. Tomasz Wesołowski

  
  1. Position:
   Wykładowca
  2. Phone:
   +48 32 368 97 96
  3. Room:
   323
  4. E-mail address:
   tomasz.wesolowski@us.edu.pl
  5. Consultations:
   wg. harmonogramu na plan.ii.us.edu.pl
  6. Department:
   Zakład Systemów Komputerowych
  7. Length of work:
   11