biometrics biometrics

MSc Eng. Tomasz Wesołowski

lp. Authors Title Publisher Volumen Pages Year File Bibtex
1 T. Wesołowski, P. Porwik Keystroke Data Classification for Computer User Profiling and Verification (DOI 10.1007/978-3-319-24306-1_57) Computational Collective Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer International Publishing 9330 588-597 2015
2 T. Wesołowski, M. Pałys, P. Kudłacik Computer User Verification Based on Mouse Activity Analysis (DOI 10.1007/978-3-319-16211-9_7) Studies in Computational Intelligence, Springer 598 61-70 2015
3 P. Kudłacik, P. Porwik, T. Wesołowski Fuzzy approach for intrusion detection based on user’s commands (DOI 10.1007/s00500-015-1669-6) Soft Computing, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
4 T. Wesołowski, P. Porwik User Verification Based on the Analysis of Keystrokes While Using Various Software Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 24 13-22 2015
5 M. Pałys, T. Wesołowski Features Reduction for Computer User Profiling Based on Mouse Activity Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 24 45-51 2015
6 T. Wesołowski, P. Kudłacik User Profiling Based on Multiple Aspects of Activity in a Computer System Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 23 121-129 2014
7 T. Wesołowski, K. Wróbel A Computational Assessment of a Blood Vessel’s Roughness Advances in Intelligent Systems and Computing (ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-00968-1), Springer International Publishing 226 227-236 2013
8 T. Wesołowski, P. Kudłacik Data Clustering for the Block Profile Method of Intruder Detection Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 22 209-216 2013
9 T. Wesołowski, P. Porwik, M. Sosnowski Komputerowa analiza chropowatości tętnic na tomograficznym obrazie cyfrowym Systemy Wspomagania Decyzji (ISBN 978-83-62462-05-6), Zakopane 2011 299-306 2012
10 P. Porwik, M. Sosnowski, T. Wesołowski, K. Wróbel A Computational Assessment of a Blood Vessels Compliance: A Procedure Based on Computed Tomography Coronary Angiography Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Springer 6678/1 428-435 2011
11 P. Porwik, M. Sosnowski, K. Wróbel, T. Wesołowski The Attempt of The Blood Vessel Contractibility Estimation on The Basis of The Computed Tomography Imaging Journal Of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 17 173-181 2011
12 P. Porwik, T. Wesołowski, K. Wróbel Ocena uwapnienia naczyń na tomograficznym obrazie cyfrowym w badaniu calcium score Systemy Wspomagania Decyzji (ISBN 978-83-62462-03-2), Zakopane 2010 291-297 2011
13 T. Wesołowski Migracja aplikacji pomiędzy mobilnymi środowiskami interpretowanymi Systemy Wspomagania Decyzji (ISBN 978-83-62462-01-8), Zakopane 2009 459-466 2010
14 T. Wesołowski, K. Dobosz Zastosowanie narzędzi do zaciemniania kodu bajtowego w procesie optymalizacji pamięciowej Studia Informatica (ISSN 0208-7286), Gliwice Vol. 30/3A, No. 85 47-58 2009
15 P. Kudłacik, T. Wesołowski Trwałe przechwytywanie elementów graficznego interfejsu użytkownika Studia Informatica (ISSN 0208-7286), Gliwice 29, 76/1 69-76 2008
16 T. Wesołowski, P. Kudłacik Repozytorium systemu wspomagania lingwistycznego analityka obiektowego LIANA I Krajowa Konferencja Bazy Danych: Aplikacje i Systemy, Ustroń, WKŁ (ISBN 83-206-1572-0) 153-158 2005