biometrics biometrics

PhD Eng. Przemysław Kudłacik

lp. Authors Title Publisher Volumen Pages Year File Bibtex
1 T. Wesołowski, M. Pałys, P. Kudłacik Computer User Verification Based on Mouse Activity Analysis (DOI 10.1007/978-3-319-16211-9_7) Studies in Computational Intelligence, Springer 598 61-70 2015
2 P. Kudłacik, P. Porwik, T. Wesołowski Fuzzy approach for intrusion detection based on user’s commands (DOI 10.1007/s00500-015-1669-6) Soft Computing, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
3 P. Kudłacik, R. Doroz Determining valuable ranges of handwritten signature using fuzzy approach and window method Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 24 23-30 2015
4 P. Kudłacik, P. Porwik A new approach to signature recognition using the fuzzy method (DOI:10.1007/s10044-012-0283-9) Pattern Analysis & Applications 17, Issue 3 451-463 2014
5 T. Wesołowski, P. Kudłacik User Profiling Based on Multiple Aspects of Activity in a Computer System Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 23 121-129 2014
6 T. Wesołowski, P. Kudłacik Data Clustering for the Block Profile Method of Intruder Detection Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 22 209-216 2013
7 P. Kudłacik An Analysis of Using Triangular Truth Function in Fuzzy Reasoning Based On a Fuzzy Truth Value Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 22 103-110 2013
8 P. Kudłacik Improving a Signature Recognition Method Using the Fuzzy Approach Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 21 85-93 2012
9 P. Kudłacik Performance Evaluation of Baldwin’s Fuzzy Reasoning for Large Knowledge Bases Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) 20 29-38 2012
10 P. Kudłacik Wnioskowanie przybliżone oparte na rozmytym określeniu stopnia prawdy Krajowa konferencja: Systemy Wspomagania Decyzji, Zakopane (ISBN 978-83-62462-01-8) 169-185 2010
11 P. Kudłacik Advantages of an Approximate Reasoning Based on a Fuzzy Truth Value Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN 1642-6037) Vol.16 125-132 2010
12 P. Kudłacik Struktura bazy wiedzy w bibliotece FUZZLIB Studia Informatica (ISSN 0208-7286) ,VI Krajowa Konferencja Bazy Danych: Aplikacje i Systemy'10, Ustroń 31, 2A(89) 469-478 2010
13 P. Kudłacik Operacje na zbiorach rozmytych z odcinkowo-liniową funkcją przynależności Studia Informatica (ISSN 0208-7286), Gliwice 29, 3A(78) 91-111 2008
14 P. Kudłacik Automatyczne wprowadzanie informacji do bazy danych wykorzystując graficzny interfejs użytkownika aplikacji klienta IV Krajowa Konferencja Bazy Danych: Aplikacje i Systemy'08, Ustroń, WKŁ, (ISBN 978-83-206-1648-4) 127-134 2008
15 P. Kudłacik, T. Wesołowski Trwałe przechwytywanie elementów graficznego interfejsu użytkownika Studia Informatica (ISSN 0208-7286), Gliwice 29, 76/1 69-76 2008
16 T. Wesołowski, P. Kudłacik Repozytorium systemu wspomagania lingwistycznego analityka obiektowego LIANA I Krajowa Konferencja Bazy Danych: Aplikacje i Systemy, Ustroń, WKŁ (ISBN 83-206-1572-0) 153-158 2005