biometrics biometrics

DSc PhD Eng. Bartłomiej Płaczek

lp. Authors Title Publisher Volumen Pages Year File Bibtex
1 B. Płaczek, M. Bernaś Self-organizing mobility control in wireless sensor and actor networks based on virtual electrostatic interactions Wireless Personal Communications (doi: 10.1007/s11277-016-3730-x) accepted paper 2016
2 B. Płaczek A cellular automata approach for simulation-based evolutionary optimization of self-organizing traffic signal control Journal of Cellular Automata 11(5-6) 475-496 2016
3 M. Bernaś, B. Płaczek Period-aware local modelling and data selection for time series prediction Expert Systems with Applications (doi:10.1016/j.eswa.2016.04.024) 59 60-77 2016
4 B. Płaczek Suppression-based data collection approach for navigation of mobile node in wireless sensor networks Ad Hoc & Sensor Wireless Networks accepted paper 2016
5 B. Płaczek Decision-aware data suppression in wireless sensor networks for target tracking applications Frontiers of Computer Science (doi: 10.1007/s11704-016-5464-z) accepted paper 2016
6 M. Bernaś, B. Płaczek, P. Porwik, T. Pamuła Segmentation of vehicle detector data for improved k-nearest neighbours-based traffic flow prediction IET Intelligent Transport Systems (DOI: 10.1049/iet-its.2013.0164 ) 9(3) 264-274 2015
7 M. Bernaś, B. Płaczek Energy Aware Object Localization in Wireless Sensor Network Based on Wi-Fi Fingerprinting Communications in Computer and Information Science 522 33-42 2015
8 B. Płaczek, M. Bernaś Data Suppression Algorithms for Surveillance Applications of Wireless Sensor and Actor Networks Communications in Computer and Information Science 522 23-32 2015
9 B. Płaczek, R. Bułdak, R. Polaniak Automatic Immunogold Particle Detection in Transmission Electron Micrographs of Cancer Cells Journal of Medical Imaging and Health Informatics 5(6) 1350-1357 2015
10 B. Płaczek, R. Bułdak, A. Brenk, R. Polaniak Automatic Evaluation of Area-Related Immunogold Particles Density in Transmission Electron Micrographs Lecture Notes in Computer Science 9012 53-61 2015
11 B. Płaczek, T. Orczyk, R. Bułdak, M. Michalski, O. Segiet, R. Polaniak Image analysis of immunohistochemical stains for detection of parathyroid disease Journal of Medical Informatics & Technologies 24 141-146 2015
12 B. Płaczek Analysis of cells elasticity based on force-distance curves obtained from atomic force microscopy Journal of Medical Informatics & Technologies 24 173-179 2015
13 M. Bernaś, B. Płaczek Fully Connected Neural Networks Ensemble with Signal Strength Clustering for Indoor Localization in Wireless Sensor Networks International Journal of Distributed Sensor Networks 2015 Article ID 403242 2015
14 B. Płaczek Efficient data collection for self-organizing traffic signal systems based on vehicular sensor networks International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing (www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijahuc) in press 2015
15 B. Płaczek, M. Bernaś Uncertainty-based information extraction in wireless sensor networks for control applications Ad Hoc Networks (ISSN: 1570-8705, doi: 10.1016/j.adhoc.2013.11.009) 14C 106-117 2014
16 B. Płaczek Neighborhood Selection and Rules Identification for Cellular Automata: A Rough Sets Approach Lecture Notes in Computer Science 8385 721-730 2014
17 B. Płaczek Communication-Aware Algorithms for Target Tracking in Wireless Sensor Networks Communications in Computer and Information Science 431 69-78 2014
18 B. Płaczek, R. J, R. Polaniak, N. Matysiak, Detection of immunogold markers in images obtained from transmission electron microscopy Journal of Medical Informatics & Technologies 23 111-118 2014
19 B. Płaczek A self-organizing system for urban traffic control based on predictive interval microscopic model Engineering Applications of Artificial Intelligence 34 75-84 2014
20 B. Płaczek, M. Bernaś Optimizing data collection for object tracking in wireless sensor networks Communications in Computer and Information Science (ISSN: 1865-0929) 370 485-494 2013
21 B. Płaczek Rough sets in identification of cellular automata for medical image processing Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN: 1642-6037) 22 161-168 2013
22 B. Płaczek A Traffic Model Based on Fuzzy Cellular Automata Journal of Cellular Automata (ISSN: 1557-5969) 8(3-4) 261-282 2013
23 B. Płaczek Self-organizing urban traffic control based on fuzzy cellular model Archives of Transport System Telematics (ISSN: 1899-8208) 5(1) 29-34 2012
24 B. Płaczek Uncertainty and information granulation in road traffic control Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport (ISSN: 0209-3324) z. 74, nr kol. 1861 85-93 2012
25 B. Płaczek Zastosowanie rozmytych automatów komórkowych do modelowania ruchu drogowego Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (ISSN: 1230-9265) z. 87 55-68 2012
26 B. Płaczek Modelowanie strumieni pojazdów z zastosowaniem automatów komórkowych i liczb rozmytych Logistyka (ISSN: 1231-5478) 4/2012 607-618 2012
27 B. Płaczek Selective data collection in vehicular networks for traffic control applications Transportation Research Part C: Emerging Technologies (ISSN: 0968-090X) 23 14-28 2012
28 B. Płaczek Uncertainty-dependent data collection in vehicular sensor networks Communications in Computer and Information Science (ISSN: 1865-0929) 291 430-439 2012
29 B. Płaczek Input data selection for road traffic control systems Archives of Transport (ISSN: 0866-9546) 24(2) 225-247 2012
30 M. Bernaś, B. Płaczek Zastosowanie automatu komórkowego do modelowania ruchu drogowego w zmiennych warunkach pogodowych Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport (ISSN: 0209-3324) z. 72, nr kol. 1860 5-12 2011
31 B. Płaczek The Information Granulation in Road Traffic Control Procedures In: Piecha, J., Węgrzyn, T. (eds.) Transactions on transport systems telematics, Publishing House of Silesian Univ. of Technology, Gliwice 20-31 2011
32 B. Płaczek Performance Evaluation of Road Traffic Control Using a Fuzzy Cellular Model Lecture Notes in Artificial Intelligence (ISSN: 0302-9743) 6679 59–66 2011
33 B. Płaczek Modelowanie ruchu drogowego z zastosowaniem liczb rozmytych XL Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 2011
34 B. Płaczek Przetwarzanie informacji ziarnistej w systemach sterowania ruchem drogowym Magazyn Autostrady (ISSN: 1730-0703) 10/2010 98-103 2010
35 B. Płaczek A real time vehicles detection algorithm for vision based sensors Lecture Notes in Computer Science (ISSN: 0302-9743) 6375 211-218 2010
36 B. Płaczek Fuzzy cellular model for on-line traffic simulation Lecture Notes in Computer Science (ISSN: 0302-9743) 6068 553-560 2010
37 B. Płaczek Techniki projektowania baz danych w środowisku PowerDesigner Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (ISBN: 978-83-7335-696-2) 2010
38 B. Płaczek Modele informacji ziarnistej dla systemów sterowania ruchem drogowym Prace Komisji Naukowych PAN z. 34-35 166-168 2010
39 B. Płaczek Fuzzy cellular model for traffic data fusion Transport Problems (ISSN: 1896-0596) 4(4) 115-124 2009
40 B. Płaczek The granular computing implementation for road traffic video-detector sampling rate finding Transport Problems (ISSN: 1896-0596) 3(4) 55-62 2009
41 B. Płaczek, P. Gnyla Application of rough sets for optimal route finding in a transport network In: Piecha, J., Węgrzyn, T. (eds.) Transactions on transport systems telematics and safety, Publishing House of Silesian Univ. of Technology, Gliwice 9-16 2009
42 B. Płaczek Vehicles Recognition Using Fuzzy Descriptors of Image Segments Advances in Intelligent and Soft Computing (ISSN: 1867-5662) 57 79-86 2009
43 B. Płaczek, M. Staniek Fuzzy rules for model based vehicles classification Central European Conf. on Information and Intelligent Systems, Varazdin, Croatia 493-500 2008
44 B. Płaczek, J. Piecha, M. Staniek Various aspects of vehicles image data-streams reduction for road traffic sufficient description Transport Problems (ISSN: 1896-0596) 2(4) 58-65 2007
45 B. Płaczek, J. Piecha Data granule finding for road-traffic modeling by means of rough sets theory In: Piecha, J. (ed.) Tranctions on Transport Systems Telematics. Modeling, Management and Image Processing, Publishing House of Silesian Univ. of Technology, Gliwice 9-17 2007
46 B. Płaczek Implementation of granular computing theory for road traffic modelling ITS-ILS’07 Conference Proceedings, AGH University of Science and Technology, Krakow 225-233 2007
47 B. Płaczek, M. Staniek The vehicles tracking algorithm for hardware video-detector implementation In: Piecha, J. (ed.) Tranctions on Transport Systems Telematics. Modeling, Management and Image Processing, Publishing House of Silesian Univ. of Technology, Gliwice 120-127 2007
48 B. Płaczek, M. Staniek Model Based Vehicle Extraction and Tracking for Road Traffic Control Advances in Intelligent and Soft Computing (ISSN: 1867-5662) 45 844-851 2007
49 B. Płaczek, J. Piecha Metoda określania danych wejściowych dla systemu sterowania ruchem drogowym na podstawie kształtu pojazdu Transport Problems (ISSN: 1896-0596) 1(1) 61-70 2006
50 B. Płaczek Wzorce diagnostyczne dla systemów wideodetekcji ruchu drogowego Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport (ISSN: 0209-3324) z. 63, nr kol. 1741 201-208 2006
51 B. Płaczek, M. Staniek, K. Piąstka Algorytm śledzenia pojazdów dla sprzętowej realizacji kanału wideo-detekcji Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Transportu, Katowice 26-33 2006
52 B. Płaczek The method of data entering into cellular traffic model for on-line simulation In: Piecha, J. (ed.) Transactions on Transport Systems Telematics. Theories and applications, Publishing House of Silesian Univ. of Technology, Gliwice 34-41 2006
53 B. Płaczek, J. Piecha Metoda wyznaczania ziarna próbkowania danych w modelu sterowania ruchem drogowym z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Transportu, Katowice 94-103 2006
54 B. Płaczek, J. Piecha The method of time-window determination for vehicles video-registration system In: Piecha, J. (ed.) Transactions on Transport Systems Telematics. Theories and applications, Publishing House of Silesian Univ. of Technology, Gliwice 61-69 2006
55 B. Płaczek, J. Piecha Rough sets in traffic control systems In: Piecha, J. (ed.) Transactions on Transport Systems Telematics. Theories and applications, Publishing House of Silesian Univ. of Technology, Gliwice 26-33 2006
56 B. Płaczek, J. Piecha Model komórkowy sterowania ruchem drogowym Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport (ISSN: 0209-3324) z. 57, nr kol. 1675 335-342 2005
57 B. Płaczek, J. Gołosz Travel time estimation for in-town road network Book of Abstracts 3rd Int. PhD Conf. on Mechanical Engineering, Zapadoceska Univerzita v Plzni, Srni, Czech Republic 53-54 2005
58 B. Płaczek The metod of data entry into cellular traffic model for on-line simulation V Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, Sosnowiec 107-113 2005
59 B. Płaczek, J. Piecha The metod of time-window determination for vehicles video-registration system V Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki, Sosnowiec 90-96 2005
60 B. Płaczek, J. Piecha, J. Grzesica Teoria zbiorów przybliżonych w modelowaniu systemów transportu miejskiego V Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki, Sosnowiec 97-106 2005
61 B. Płaczek, J. Piecha, J. Gołosz Symulacja strumieni pojazdów w obrębie aglomeracji miejskiej za pomocą automatów komórkowych Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport (ISSN: 0209-3324) z. 56, nr kol. 1658 289-296 2004
62 B. Płaczek, J. Piecha Automat komórkowy w sterowaniu ruchem drogowym Magazyn Autostrady (ISSN: 1730-0703) 6/2004 40-42 2004
63 B. Płaczek, J. Piecha The cellular automata for road traffic control procedures In: Piecha J. (ed.) Transactions on Transport Systems Telematics, Emerging Technologies, Publishing House of Silesian Univ. of Technology, Gliwice 26-36 2004
64 B. Płaczek, J. Piecha Automaty komórkowe dla procedur sterowania ruchem drogowym IV Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki, Zakład Systemów Komputerowych, Sosnowiec 15-24 2004
65 B. Płaczek Shape operators for vehicles detection and classification 5th Int. Conf. Perner’s Contact 2004, Proceedings of Abstracts, University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic 54 2004
66 B. Płaczek Detekcja i klasyfikacja pojazdów z zastosowaniem operatorów kształtu Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport (ISSN: 0209-3324) z. 50, nr kol. 1607 57-63 2003
67 B. Płaczek, J. Piecha, J. Gołosz Elementy sterowania i zarządzania ruchem drogowym z wykorzystaniem automatów komórkowych Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport (ISSN: 0209-3324) z. 48, nr kol. 1604 53-61 2003
68 B. Płaczek, J. Gołosz The in-town monitoring system for ambulance dispatch center. Journal of Medical Informatics & Technologies (ISSN: 1642-6037) 5 MI 101-106 2003
69 B. Płaczek Metoda automatów komórkowych w dynamicznym modelu sterowania ruchem drogowym Rejestracja i przetwarzanie danych w telematycznych systemach transportu, praca zbiorowa pod red. Jana Piechy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 18-32 2003
70 B. Płaczek Klasy pojazdów w modelu automatów komórkowych dla sterowania ruchem drogowym III Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, Sosnowiec 108-118 2003
71 B. Płaczek Koncepcja komórkowego systemu symulacji dla dynamicznego zarządzania ruchem drogowym II Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, Sosnowiec 2002
72 B. Płaczek Komórkowy symulator ruchu drogowego II Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, Sosnowiec 2002